Da dobro ne ostane skriveno

Prijavite
ili

 

 

Već 17 godina znamo da dobri ljudi i odgovorne firme postoje.
Da li ste vi čuli za njihova dobra dela?
Pomozite nam da ih pronađemo još više!
Pokažite svima ko su oni!


Nominujte ih za VIRTUS nagradu za filantropiju.


DA DOBRO NE OSTANE SKRIVENO!

 

Trag - Virtus